Detta gäller angående epilepsi

Jun 29th, 2015 | Av | Kategori: Aktuellt, Border collie - Avel

SVaK vill uppmärksamma alla på att de rekommendationer som gäller och har gällt de senaste åren står beskrivna i vårt RAS-dokument (rasspecifik strategi). Utdrag ur dokumentet:


Epilepsi

Rasklubben har sett en del fall av misstänkt ärftlig epilepsi bland border collie. Avelsrådet AR har därför bestämt följande generella avelsstrategi:

  • Använd ALDRIG sjuk hund i avel.
  • Avelsdjur som har gett ett (1) fall av misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden omedelbart tas ur avel.
  • Vänta ALLTID med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de är 3-4 år. Antalet kullar bör också hållas nere. I kullar där fler än en valp drabbats ska syskonen inte användas alls.
  • Avkommor till hundar som givit flera epilepsifall i olika kombinationer bör användas försiktigt i avel, även då de endast är halvsyskon till drabbade.
    Det innebär: vänta med avelsdebuten tills de är 3-4 år och håll nere antalet kullar, inga avelsmatadorer!
  • Fortsätt att rapportera förekomsten av krampanfall.

Målsättning:
Att minimera mörkertalet av sjuka hundar, kartlägga arvsgången och minska förekomsten i rasen.

Tillvägagångssätt:
Genom information öka kunskapen om sjukdomen och vikten av att rapportera den. Sprida SVaK:s gällande avelsrekommendationer avseende sjukdomen. Redovisa kunskap kring verifierade fall i klubbens tidning och på hemsidan. Ta hjälp av genetiker för att utröna arvsgången. ”

Länkar:

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.